Гарантія FIAT

Сервісний центр «Сателіт Мотор»

за адресою м. Дніпро, вул. Івана Езау, 17

Гарантійне обслуговування автомобілів проводиться в період гарантії, яка встановлена заводом-виробником (обчислення починається з дати продажу автомобіля, яка вказується в технічному паспорті або договорі куплі-продажу). Гарантія забезпечує відповідність техніко-економічних характеристик автомобіля, які потрібні за вимогами. Гарантійний ремонт виконується безкоштовно для власника автомобіля і тільки дилерським підприємством на підставі технічних рекомендацій і вимог виробника, методом заміни або ремонту несправних деталей.

На автомобілі поширюється гарантія якості, яка обмежується періодом у 24 (двадцять чотири) місяці без обмеження пробігу з дати його продажу.

Умови гарантії є документами, які повинні бути підписані покупцем на момент передачі йому автомобіля. Підписом покупець підтверджує факт ознайомлення і згоди із пропонованими умовами гарантії.

Виробник гарантує відсутність виробничих дефектів автомобілів впродовж періоду гарантії. Гарантійні забов'язання полягають в усуненні виявлених технічних відмов, експлуатаційних неполадок і недоліків, однозначно визнаних в якості дефектів виробництва. Гарантійні забов'язання натякають на ремонт або заміну деталей, визнаних несправними, силами і коштами дилера, безкоштовно для покупця.

При виконанні гарантійного ремонту виконується заміна тільки дефектної деталі або вузла, агрегата.

Гарантія FIAT

Усі вимоги власника автомобіля (у випадку перепродажу автомобіля покупцем іншій особі) розглядаються після пред'явлення наступних документів: оригіналу сервісної книжки на автомобіль, копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, копії паспорта (копії сторінок паспорта, де вказані прізвище, ім'я, ім'я по-батькові та адреса проживання покупця) або юридичні реквізити покупця, копію свідоцтва платника податків (у разі якщо власник автомобіля (у разі перепродажу автомобіля покупцем іншій особі) є юридичною особою).

Датою звернення власника автомобіля з вимогою про гарантійний ремонт, вважається дата передачі дилерському підприємству оформленої потрібним чином заяви з додатком вищезгаданих документів. У тому випадку, коли власник автомобіля не надав дилерському підприємству оформленої потрібним чином заяви і комплект документів, звернення покупця є недійсним.

При виявлені незначних недоліків або недоліків автомобіля в гарантійний термін, власник автомобіля може вимагати від дилера їх усунення. Усунення незначних недоліків або недоліка відбувається шляхом виконання гарантійного ремонту.

Якщо при виявлені незначних недоліків або недоліків автомобіля, подальша експлуатація автомобіля (рух автомобіля) неможлива до їхнього усунення, власник автомобіля повинен одразу звернутися до дилерського підприємства та повідомити останньому про виявлені незначні недоліки або недолік при наявності якого, експлуатація автомобіля (рух автомобіля) неможлива, або може спричинити погіршення технічного стану автомобіля або створити загрозу безпеки життя власнику автомобіля або інших осіб.

Гарантія виробника на деталі, які замінені в гарантійний період, при проведенні гарантійних ремонтів, закінчується разом із завершенням періоду офіційної гарантії виробника на автомобіль, незалежно від дати заміни таких деталей.

Гарантійні забов’язання

Перелік пошкоджень, на які не поширюються гарантійні забов'язання

Саме те, що повинен знати кожний власник FIAT


Завантажити